การสนับสนุนที่ผ่านมา

(ปีงบประมาณ 2563)

กลุ่มการวิจัยและพัฒนายา วัคซีน และชีววัตถุ

งบประมาณ 73,878,400 บาท

  • การวิจัยและพัฒนายาใหม่เพื่อรักษาโรคมะเร็งและโรคแพ้ภูมิตนเอง

  • การพัฒนาชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทโครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแชมและการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน

  • การวิจัยและพัฒนาผลิดสารชีวเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวโดยใช้ Growth Factors เป็นองค์ประกอบหลัก

  • วัคซีนนีโอแอนติเจนเปปไทด์เฉพาะบุคคลในมะเร็งชนิดก้อน

  • การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin type A และ type B